Donatii
Contact
Centre
Copii
Obiective
Fundatie
Album Foto
Toate Stirile
Forum
Handrom - Fundatia
“HAND-ROM” fundaţie umanitară de orientare şi integrare socială este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, care-şi desfăşoară activitatea în oraşul Curtea de Argeş, din luna noiembrie 1999, având personalitate juridică din 24 noiembrie 1999 conform HJ 52/PJ/1999 a Tribunalului Arges, şi avizele ministerelor de resort (Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap), DGPDC-Argeş, acreditata conform Hotararii Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar nr. 103/2002 si este înregistrată la circumscripţia financiară cod fiscal:12511858 fiind acreditata de D.G.M.S.S.F – Arges, ca Furnizor de Servicii Sociale conform HG 1024/2004 pentru servicii sociale prin centrele de zi MARINA si PARASCHIVA.

Misiunea HAND-ROM este de a initia proiecte si programe prin care persoana cu dizabilitati sa-si influenteze viitorul si sa-si construiasca destinul.

Aceasta se va materializa in timp, atunci cand copilul devine adult. Citandu-l pe Platon si Aristotel :

„Dacă omul n-a primit decât o educaţie defectuoasă sau rea, el devine cel mai îngrozitor animal pe care l-a produs pământul. De aceea legiuitorul trebuie să facă din educaţia copiilor prima şi cea mai serioasă din preocupările sale“.(Platon)

„Peste tot unde educaţia a fost neglijată, statul a primit o lovitură funestă“.(Aristotel)

HAND-ROM ofera grupului tinta cate un reprezentant, stimuland dialogul civic, solidaritatea si responsabilitatea sociala, formand lideri si grupuri de initiativa comunitare sau regionale pentru drepturile si nevoile reale ale persoanelor cu dizabilitati, acces la educatie, abilitare-reabilitare, formare profesionala, angajare, dreptul la munca in ateliere protejate si/sau la domiciliu.
Organizatia are propriul reprezentant al societatii civile in Consiliul Economic Social al Romaniei, pentru domeniul sanatate si dizabilitate.

“Să lăsăm natura să acţioneze în linişte şi încet , veghind doar asupra a ceea ce circumstanţele înconjurătoare susţin munca naturii” ,,Secolul copilului’’, Ellen Key (1849-1929)

“Marea noastră eroare constă în încercarea de a obţine de la fiecare în parte virtuţi pe care nu le are, neglijând să le cultivăm pe cele pe care le posedă.” Marguerite Yourcenar

”Copilul se dezvoltă singur, conform naturii sale.” J. J. Rousseau.

Se dezvolta prin nondirectivism: să nu-i dăm copilului cunoştinţe ci doar mijloace de a le descoperi, să nu ştie nimic de la noi, ci numai ceea ce a înţeles el singur.
Acceptă totuşi un directivism discret: copilul nu trebuie să facă decât ceea ce vrea, dar nu trebuie să vrea decât ceea ce trebuie să facă.

„Nimic nu este mai puternic decât o idee căreia i-a venit vremea” Victor Hugo

“Şcoala trebuie să cultive la elevi spiritul gândirii libere și independente. …Rolul şcolii nu e să creeze “specialişti idioţi” spre a răspunde nevoilor speciale ale diferitelor sectoare ale economiei naţionale, ci să dezvolte aptitudinile individuale într-un mod semnificativ şi să trimită în viaţă fiinţe gânditoare, capabile de a medita la implicaţiile sociale, istorice şi filosofice mai largi ale activităţilor lor. … Şcoala trebuie, de asemenea, să-i facă pe tineri să-şi câstige încrederea în ei înşisi, sa devină activi. “ Vaclav Havel Pornind de la misiunea fundatiei HAND-ROM si obectivul general susmentionat de a oferii grupului tinta cate un reprezentant, de a forma lideri si grupuri de initiativa comunitare si/sau regioanale cu atat mai mult cu cat organizatia a fost infiintata la initiativa domnului Costel Nicolae si Daniel Donoiu, persoane cu dizabilitati, pentru drepturile si nevoile persoanelor cu dizabilitati si misiune clar definita, punand accent inca de la inceput pe activitatile de informare, educatie, abilitare-reabilitare si consiliere, se prevad oportunitati de servicii sociale alternative pentru copiii cu dizabilitati prin infiintarea unor centre de zi, parteneriate durabile cu autoritatile, implicarea comunitatii si promovarea voluntariatului, cu suport logistic si managerial din partea fundatiei. 1. 2. 3. alte programe de voluntariat, lobby si advocacy, constientizarea comunitatii asupra nevoilor si constrangerilor persoanelor cu dizabilitati, consiliere s.a. Scoala trebuie sa fie o institutie care ofera servicii si copiilor cu dizabilitati, unde educatia se cuvine sa fie sensibila nevoilor lor.
Va invitam sa cunoasteti cel mai nou partener al HandRom - Hidrosep
Handrom - Home Unicef Romania